Personeelsadministratie

OKNETAL voor uw gehele administratie in de kinderopvang

 

Personeelsadministratie

Personeelskosten zijn een zeer belangrijk onderdeel van de totale kosten voor uw organisatie. Een effectieve planning van uw beschikbare medewerkers kan veel geld besparen.

Het is essentieel om rekening te houden met de ziekte en/of verlof van de medewerkers, daarom plannen wij uw personeel zo nauwkeurig mogelijk in. De planning wordt maandelijks verstrekt met de mogelijkheid om wekelijks correcties aan te brengen.

De onderdelen van personeelsadministratie zijn:

 

- Werkrooster

- De planning (week/maand) wordt digitaal naar het management en de medewerkers verstuurd

- De urenregistratie bevat: werkuren, vakantieuren, ziekte en/of compensatieuren

- Onze planning is gebaseerd op de pedagogische medewerker/kind ratio

- Verzorgen van loonadministratie

- Loonstroken voor uw personeel (en uzelf)

- Aangifte loonheffingen

- Arbeidsovereenkomsten opstellen

- Beëindigingsovereenkomsten opstellen

- Bijhouden verloop arbeidsovereenkomsten

- Bijhouden personeelsdossiers

- Jaaropgaven voor uw werknemers (en uzelf)

- Werkgeversverklaring

- Kostprijsberekeningen

- Bruto-netto, netto-bruto berekeningen

- Het aan- en afmelden van u als werkgever

- Toetsingwettelijke regelingen

- Mutaties verwerken

- Aan- en afmelden van werknemers bij pensioenfonds

- Bijhouden CAO voor de verloning

- Loonjournaalpost verwerken

- Betaaladvieslijst en clieop betaalbestand versturen

- Vragen van werknemers beantwoorden

- U op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen en wets veranderingen

 

Wij werken met de formule ‘No cure no pay’. Dit houdt in dat de kosten gebaseerd zijn op uw jaarlijkse omzet. De kosten voor het onderdeel 'Personeelsadministratie' zijn 2,5% van uw jaarlijkse omzet. Dit alles in goed overleg. U kunt vrijblijvend informatie bij ons opvragen.

 

Aanpak ziekteverzuim

Het verzuim in de kinderopvang ligt hoger dan het landelijk gemiddelde van 3,7%. Daarom is een duidelijk en helder protocol voor de aanpak van ziekteverzuim belangrijk.

 

Met een duidelijk en helder ziekteverzuimprotocol weten uw medewerkers precies waar ze aan toe zijn. In het verzuimprotocol staat duidelijk vermeld wat de werknemer moet doen bij ziekteverzuim. Een belangrijke stap om ziekteverzuim terug te dringen, is weten waar je aan toe bent.