Muziek- en dansles voor kinderen

OKNETAL voor uw gehele administratie in de kinderopvang

 

Muziek- en dansles voor op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen

Muziekles? of dansles? in uw kinderdagverblijf of peuterspeelzaal? ALLEBEI !!

 

"Pasdedeuntjes" is Samen zingen, samen dansen, samen spelen met muziek.

 

Muziek en dans zijn een onuitputtelijke bron voor activiteiten vol plezier. Door muziek en dans te integreren in de dagelijkse gang van zaken op de peuterspeelzaal en in het kinderdagverblijf worden de kinderen op een speelse manier begeleid in hun muzikale, motorische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Zingen met kinderen is een heel natuurlijk gegeven, je bereid de kinderen op een plezierige manier voor op wat er komen gaat. Als je samen zingt gaat het opruimen een stuk makkelijker en leuker! Taal- en rekenontwikkeling worden spelenderwijs gestimuleerd. Samen bewegen op muziek geeft verbondenheid en saamhorigheid. Luisteren naar klanken geluiden en muziek, zelf met muziekinstrumentjes spelen, bewegen op muziek zijn belangrijke ingrediënten voor de muzikale ontwikkeling.

 

Heeft u interesse in muziek en dans op uw kinderdagverblijf of peuterspeelzaal?

Er zijn diverse mogelijkheden variërend van een eenmalige workshop voor een groep, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een bepaald thema of prentenboek, een korte cursus van een aantal weken tot wekelijks geïntegreerd in het dagprogramma. Ik kom graag voor één groep of meerdere groepen baby/dreumes/peuter op één ochtend.

Een informatieve ouderavond over het belang van muziek en dans behoort ook tot de mogelijkheden.

 

Jacqueline den Dekker

 

Gediplomeerd Pedagogisch Medewerkster ( hbo-J)

Gediplomeerd Muziek op Schoot® docente

Dansdocente peuters en kleuters.

Aangesloten bij de Stichting Muziek met het jonge kind.

info@muziekendansmetkinderen.nl

Mob 06 12515539