Financiële administratie

OKNETAL voor uw gehele administratie in de kinderopvang

 

Financiele administratie

Iedere ondernemer heeft jaarcijfers nodig. Enerzijds zijn deze cijfers van belang om u als ondernemer inzicht te verschaffen in de financiële positie van uw bedrijf, anderzijds kan de jaarrekening ook dienen als verantwoordingsinstrument richting bankier of andere financiers, aandeelhouders, kamer van koophandel, belastingdienst, etc.

Wij zijn van mening dat vooral in huidige tijden u als ondernemer continu op de hoogte moet zijn van de financiële positie van uw bedrijf. Hierdoor bent u in staat om tijdig bij te sturen waar nodig en in te springen op signalen.

De onderdelen van financiële administratie zijn:

 

- Crediteurenadministratie

- Kas-Bank-Giro-administratie

- Het samenstellen van de jaarrekening

- Tussentijdse cijfers

- Samenstelverklaring

- Consolidatie

- Bedrijfsprocesscan

- Publicatiestukken

- Diverse begrotingen en prognoses

- Kostprijsberekeningen

- Aangifte Vennootschapsbelasting

- Aangifte Inkomstenbelasting

- Aangifte Dividendbelasting

- Schenk- en Erfbelasting

- Fiscaal Advies

 

Wij werken met de formule ‘No cure no pay’. Dit houdt in dat de kosten gebaseersd zijn op de jaarlijkse omzet. De kosten voor het onderdeel Financiële administratie zijn 1% van uw jaarlijkse omzet. Dit alles in goed overleg. U kunt vrijblijvend informatie bij ons opvragen.